REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG MARKI BOMBADILO Z DNIA 19.06.2019 R.

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Produkty marki BOMBADILO można nabyć w sklepie stacjonarnym 34-108 Frydrychowice ul. Centralna 59 oraz w sklepach internetowych. Zamówienia internetowe można składać na stronach: bombadilo.pl/pl/.
2. Marka BOMBADILO należy do Władysławy Frączek prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PPHU De Marco Władysława Frączek, Frydrychowice ul. Centralna 59, 34-108 Frydrychowice, tel.: (
+48) 510 080 336, e – mail: pracownia@bombadilo.pl
3. Przedmiotem działalności marki BOMBADILO jest rzeźba w graficie oraz kompozycie wapiennym, tworzenie statuetek, figur, podobizn; obrazy, malarstwo, grafika artystyczna, fotografia oraz projektowanie i produkcja na indywidualne zamówienie klienta materiałów reklamowych oraz systemów identyfikacji wizualnej.
4. Oferta zaprezentowana na stronach internetowych ulega aktualizacji.
5. Firma zobowiązuje się do dostarczenia klientowi kompletnego, zgodnego z opisem i ustaleniami, nieuszkodzonego produktu w umówionym terminie.
6. Firma prowadzi sprzedaż na terenie całego kraju i świata.
7. Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży a także tryb postępowania reklamacyjnego.
8. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronach internetowych podawane są w polskich złotych zawierających podatek VAT.


ROZDZIAŁ II – DEFINICJE
§ 2.

Definicje poszczególnych nazw, które zostały użyte w regulaminie:
1. Sklep stacjonarny– oznacza siedzibę firmy De Marco, znajdującej się w Frydrychowicach, w której można bezpośrednio nabyć produkty.
2. Sklep internetowy – to strony internetowe, na których można nabyć produkty marki BOMBADILO. Sklep internetowy umożliwia klientom zawieranie umów sprzedaży na odległość.
3. Klient – to każda jednostka organizacyjna lub prawna, która korzysta z oferowanych usług przez firmę.
4. Produkt – to wyrób gotowy oferowany przez markę BOMBADILO do sprzedaży detalicznej, hurtowej lub internetowej.
5. Dzień roboczy – to jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Cena – jest umieszczona obok produktów. Podawana cena jest ceną brutto, nie uwzględnia kosztów dostarczenia produktów.
7. Dostawca – to firma kurierska lub operator publiczny (Poczta Polska), którzy współpracują z marką BOMBADILO.
8. Koszt dostarczenia produktu – to kwota jaką ponosi Klient za dostarczenie produktu.
9. Zamówienie – oznacza złożenie zamówienia przez klienta na produkt lub produkty w sklepie stacjonarnym bądź internetowym zgodnie z niniejszym regulaminem.


ROZDZIAŁ III – PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§ 3.
Klient poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że:
1. Zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego regulaminu.
2. Zapoznał się z warunkami składania zamówienia.
3. Zapoznał się z regulaminem reklamacji i zwrotów.
§ 4.
1. Sklep stacjonarny otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Adres określony jest w §1.1 niniejszego regulaminu.
2. Sklepy internetowe są dostępne dla klientów 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
3. W przypadku zakupu gotowych produktów, umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia oraz dokonania płatności.
4. W przypadku produktów i usług specjalnych, zamówienie przyjmowane jest po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strony internetowej oraz wpłaceniu zaliczki w wysokości 50% ceny produktu.
§ 5.
1. Klient może kupić produkty marki BOMBADILO w sklepie stacjonarnym lub w sklepach internetowych.
2. Klient korzystający z usługi zamówienia specjalnego jest zobowiązany do złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej. Można również kontaktować się z sprzedawcą za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej e - mail:
pracownia@bombadilo.pl, pracownia.bombadilo@gmail.com lub telefonicznie: +48 8 510 080 336.
3. Sklepy internetowe przyjmują zamówienia 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
4. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym, który następuje po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
5. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany klientowi przez sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.
6. Po złożeniu zamówienia przez Internet sprzedawca skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z klientem w celu omówienia szczegółów zamówienia.

§ 6.
1. Marka BOMBADILO zastrzega sobie prawo do usuwania nieopłaconych zamówień, w których dane osobowe klientów są̨ nieprawidłowe lub uniemożliwiają skontaktowanie się z klientem.
2. Marka BOMBADILO
 zastrzega sobie, iż istnieje możliwość różnicy w odcieniu kolorów na zdjęciu z przyczyn ustawienia bilansu bieli oraz ustawienia kolorystyki na monitorze.
3. Zamówienia nieopłacone w terminie 5 dni od momentu złożenia zamówienia są anulowane przez sprzedawcę i umowę uważa się za niezawartą.
4. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed dokonaniem płatności. W niniejszej sprawie klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą, drogą telefoniczną oraz mailową.
5. W przypadku usługi indywidualnego zamówienia specjalnego, zamówienie przyjmowane jest po opłaceniu zaliczki 50%, pozostałą kwotę należy opłacić tuż przed wysyłką produktu.


ROZDZIAŁ IV – PŁATNOŚCI

§ 7.
1. Sposoby płatności są określone w niniejszym regulaminie oraz podczas składania zamówienia.
2. Marka BOMBADILO udostępnia następujące sposoby płatności za zakupy:
   a) W sklepie stacjonarnym, płatność gotówką (Adres określony jest w §1.1 niniejszego regulaminu).
   b) W sklepie internetowym przelew tradycyjny (wpłata na konto lub pobranie).
3. Przelew tradycyjny należy wykonać na numer rachunku:
ING 40 1050 1100 1000 0023 2539 3664  
Władysława Frączek
34-108 Frydrychowice ul. Centralna 59
4. Przelew zagraniczny:
Kod BIC SWIFT:
INGBPLPW
PL 40 1050 1100 1000 0023 2539 3664


ROZDZIAŁ V – DOSTAWA ZAMÓWIENIA
§ 8.

1. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenia zamówienia spośród opcji proponowanych przez sprzedawcę przy składaniu zamówienia:
   a) Odbiór osobisty (Adres określony jest w §1.1 niniejszego regulaminu)
   b) Przesyłka zagraniczna Poczta Polska
   c) Przesyłka kurierska InPost
2. Termin realizacji zamówienia w sklepie internetowym jest dostępny w opisie wybranej aukcji oraz w trakcie składania zamówienia. Termin podany jest w dniach roboczych.
   a) W przypadku zamówienia gotowych produktów: do 4 dni roboczych przy wyborze przesyłki kurierskiej, do 10 dni roboczych przy wyborze wysyłki za granicę
   b) W przypadku usługi indywidualnego zamówienia specjalnego termin realizacji ustalany  jest indywidualnie.
3. Marka BOMBADILO zastrzega sobie możliwość ustalenia z klientem indywidualnie terminu realizacji zamówienia.
4. Marka BOMBADILO zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia o czym każdorazowo poinformuje klienta.
5. Opłata za dostawę̨ produktów jest umieszczona w trakcie składania zamówienia, w sklepie internetowym, na aukcjach oraz w niniejszym Regulaminie.
   a) Przesyłka kurierska – 16 zł InPost
   b) Przesyłka kurierska pobraniowa – 30 zł InPost
   c) Przesyłka kurierska zagraniczna – ok 150 zł (w zależności od strefy czasowej) – Poczta Polska
6. Ilość zamówionych sztuk produktów może mieć wpływ na koszt dostawy, w takim przypadku jest on ustalany indywidualnie na etapie przyjmowania zamówienia.
7. W przypadku wysyłki nie uwzględnionej w niniejszym regulaminie wycena przesyłki dokonywana jest indywidualnie.
§ 9.
1. W przypadku nie odebrania przez klienta zamówionego i opłaconego produktu, marka BOMBADILO po wcześniejszym kontakcie z klientem może:
   a) Po raz kolejny przesłać produkt za powtórny koszt dostawy przesyłki
2. Marka BOMBADILO informuje, iż w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, klient zgodnie z ustawą o prawie przewozowym z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 z późn. zm.) ma prawo do zwrócenia się do dostawcy z żądaniem sporządzenia protokołu szkody, jeśli dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. W momencie kiedy klient otrzyma od dostawcy protokół szkody, marka BOMBADILO zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres korespondencyjny (określony w §1.1 niniejszego regulaminu) co przyczyni się do szybszego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji 

ROZDZIAŁ VI - POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 10.

1. Zgłoszenie reklamacji przez klienta powinno nastąpić w formie pisemnej na adres korespondencyjny marki BOMBADILO (określony w §1.1 niniejszego regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e - mail:
pracownia@bombadilo.pl.
2. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „REKLAMACJA”.
3. Marka BOMBADILO odpowiada przed konsumentem za niezgodność produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ).
4. Przed złożeniem reklamacji przez konsumenta zalecany jest kontakt telefoniczny z marką BOMBADILO na numer telefonu (+48)
510 080 336 lub elektroniczny na e – mail: pracownia@bombadilo.pl
5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od zwrotu produktu przez klienta.
6. Po wcześniejszym kontakcie z marką BOMBADILO reklamowany produkt należy odesłać na adres korespondencyjny firmy De Marco (określony w §1.1 niniejszego regulaminu)
7. W przypadku kiedy produkt posiada wadę, marka BOMBADILO niezwłocznie wymieni uszkodzony produkt, na wolny od wad lub wadę usunie. Jeżeli naprawa produktu bądź wymiana jest nie możliwa konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy.
8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji konsumenta, koszty reklamacji ponosi marka BOMBADILO.
9. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, koszty wysyłki pokrywa konsument.

ROZDZIAŁ VII – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 11.

1. Marka BOMBADILO będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe klientów.
2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: Email: 
pracownia@bombadilo.pl, Poczta: PPHU De Marco, ul. Centralna 59, 34-108 Frydrychowice, Telefon: +48 510 080 336.
3. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w niniejszym regulaminie.
4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zamówień tj. imię i nazwisko, adres e – mail, telefon, adres, lub firmy oraz NIP przez Administratora
5. Udzielona zgoda dotyczy przetwarzania danych tylko i wyłącznie w celu zawarcia umowy pomiędzy klientem a marką BOMBADILO.
6. Klient oświadcza, iż został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania a także o prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie oraz iż wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez klienta dobrowolnie. 
7. Udostępnione przez klienta dane osobowe będą chronione przez markę BOMBADILO z zachowaniem najwyższej staranności.
8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących świadczonych przez markę BOMBADILO usług na podany adres e – mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
9. Realizujemy przepisy RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ROZDZIAŁ VIII – POLITYKA „COOKIES”
§ 12.

1. Strona bombadilo.pl używa plików „cookies”. Informacje, które są zawarte w plikach „cookies: używa się w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dopasowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klienta. Każdy klient ma prawo zmienić ustawienia dotyczące „cookies” w swojej przeglądarce. W przypadku, w którym ustawienia pozostaną bez zmian pliki „cookies” zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Uwaga! Zmiana ustawień dotyczących plików „cookies” może ograniczyć funkcjonowanie serwisu.

ROZDZIAŁ IX – PRAWA AUTORSKIE
§ 13.

1. Wszystkie zdjęcia, grafiki, teksty, znaki oraz logo podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Nie wolno ich wykorzystać do jakichkolwiek celów w tym marketingowych, bez zgody właściciela firmy. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, Art 8.1 - Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej).

ROZDZIAŁ X – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14.

1. Wszelkie nieporozumienia, które mogą pojawić się podczas realizacji umowy sprzedaży oraz wszystkie roszczenia będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w sposób polubowny oraz w procesie postępowania reklamacyjnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym.
3. W przypadku gdyby któreś z postanowień niniejszego regulaminu mogło stać się nie ważne, pozostałe postanowienia są prawomocne. W takim przypadku firma De Marco zastąpi nieważne postanowienie regulaminu innym niepodważalnym prawnie postanowieniem, które w sposób wyraźny odda zamierzony cel niewyraźnego postanowienia. 
4. Niniejszy regulamin może ulegać zmianom, bez podawania przyczyn.
5. Zmiany zostaną natychmiast opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go na stronie internetowej.

§15.

1. Regulamin zawiera następujące załączniki:
   a) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy pomiędzy klientem a marką BOMBADILO (Formularz zwrotu towaru)
   b) Wzór wniosku o reklamację i zwrot produktu

 

WNIOSEK O REKLAMACJĘ PRODUKTU
 

Dane osoby reklamującej towar:                 Data: 


Reklamacja towaru niezgodnego z umową 
Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz.1176 z zm.) składam reklamację dotyczącą: (podać nazwę towaru, datę zakupu towaru, cenę oraz opis niezgodności towaru z umową) 


Niezgodność towaru z umową została stwierdzona: (podać datę) 
Wpisać żądanie reklamującego dotyczące doprowadzenia towaru do zgodności z umową*                                

Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami reklamacji towaru określonymi w Regulaminie Sklepu. 

……….................................... (podpis ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dla konsumenta: 

Zgodnie z art.8 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz.1176 ze zmianami ): 
*wybór żądania należy do reklamującego. Może to być żądanie: 
a)    nieodpłatnej naprawy, 
b)    wymiany towaru na nowy, 

W przypadkach gdy: 
a)    naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, 
b)    wymiana albo naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności, 
c)    sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie, 
Reklamujący może domagać się stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy tj. żądać zwrotu zapłaconej ceny. 
Nie można odstąpić od umowy gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.


Reklamację zaleca się sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostawić w sklepie. Na drugim powinna się podpisać osoba, wraz z datą, odbierająca pismo. Od daty przyjęcia reklamacji liczy się czas, w którym sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji. Można też wysłać reklamację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, lub w sposób elektroniczny. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku o reklamację.


FORMULARZ ZWROTU TOWARU
 

DATA ZAMÓWIENIA: …………………………………………………………
NUMER FAKTURY/PARAGONU:...................................................................... 
IMIĘ I NAZWISKO:............................................................................................... 
ADRES:.................................................................................................................................................................................................................................................... 
TELEFON:..............................................................................................................
EMAIL:...................................................................................................................

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: (zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)
Nazwa Banku:.........................................................................................................
Numer rachunku:………………………………………………………………….


Nazwa produktu    Ilość    Cena    Przyczyna zwrotu
            
            
            

Uwagi Klienta: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami zwrotu towaru określonymi w Regulaminie Sklepu. 


....................................................................................
(czytelny podpis Klienta)