Grafika Reklamowa, Logo, Wizualizacje, grafika 3d, logotyp, strony internetowe, baner, druk, identyfikacja wizualna, wizytówki itd. Dobra grafika reklamowa to czytelny jasny przekaz informacji.

„Reklama to publiczne ogłoszenie o charakterze bezosobowym, mające na celu przekazanie informacji i zachętę do zakupu towaru. Oznacza to, że reklama powinna spełniać dwie podstawowe funkcje: informacyjną (przekazuje konsumentom informacje o produkcie, jego zaletach i sposobie zakupu) i perswazyjną (skłania klienta do zachowań pożądanych przez reklamodawcę). W zależności od funkcji jaką ma spełniać reklama, wyróżnia się następujące jej rodzaje: reklamę pionierską, konkurencyjną i przypominającą.
– Reklama pionierska stosowana jest, gdy na rynek wprowadzany jest nowy produkt, usługa. Wówczas reklama koncentruje się na nowym produkcie.
– Reklama konkurencyjna zaś stosowana jest gdy na rynku istnieją firmy oferujące podobne produkty. W takim przypadku reklamuje się markę produktu. Reklama ta może skłaniać do zakupu bezpośrednio, bądź pośrednio przez wskazywanie zalet produktu.
– Natomiast reklama przypominająca, ma na celu przypominanie o danym produkcie i słuszności jego zakupu.
Ewolucja przekazu reklamowego w mediach audiowizualnych doprowadziła do powstania takich rodzajów reklam, jak: reklama, w której nie pojawia się produkt reklamowany, reklama ograniczona do jednego słowa (nazwa produktu lub firmy) i komunikat reklamujący coś zupełnie innego niż to, co widzimy na ekranie.
Podziału rodzajów reklam można dokonywać w różnoraki sposób i za pomocą wielorakich kryteriów. Wiele z poniżej wymienionych rodzajów reklam służą więc przede wszystkim informowaniu bądź przypominaniu o produkcie lub marce. Jednym z kryteriów za pomocą którego realizuje się cele reklamowe jest wybór medium – nośnika i przekaźnika treści reklamowych. Do mediów tych należą1:…” wiecej na temat reklamy >>> ef3.pl